Polityka prywatności

Ilekroć w Polityce mowa  jest o:

 1. Administrator Danych Osobowych / ADO – oznacza to: Nazwa przedsiębiorstwa: Praktyka Lekarska Specjalistyczna Małgorzata Fuchs z siedzibą przy ul. Grzegórzecka 15/LU2, 31-532 Kraków, NIP: 7343147255, REGON: 388501365, Adres kontaktowy: ul. Grzegórzecka 15/LU2, 31-532 Kraków, Email kontaktowy: kontakt@malgorzatafuchs.pl,Telefon kontaktowy: 12 307 04 31.
 2. Serwis – oznacza to witrynę internetową pod nazwą www.malgorzatafuchs.pl
 3. Użytkowniku – oznacza to osobę odwiedzającą Serwis.
 4. Formularzu kontaktowym – oznacza to, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający kontakt z ADO.
 5. Danych osobowych – oznacza to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności / Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i zasady ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem Użytkowników z Serwisu.
 2. ADO przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu jest Praktyka Lekarska Specjalistyczna Małgorzata Fuchs, NIP: 7343147255, REGON: 388501365, Adres kontaktowy email: kontakt@malgorzatafuchs.pl, Numer telefonu kontaktowego: 12 307 04 31.
 3. ADO, odpowiednio do zakresu realizowanych celów, przetwarza dane osobowe Użytkowników obejmujące dane określone za pośrednictwem Formularza kontaktowego:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. Adres email,
  4. Telefon kontaktowy,
  5. Treść wiadomości.
 4. Podanie danych osobowych podczas wypełniania Formularza kontaktowego jest dobrowolne, jednak konieczne do:
  1. prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  2. prowadzenia statystyk i obsługi technicznej Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 
  4. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  5. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne.
 5. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem innych niż niezbędne pliki cookies, o jakich mowa w pkt 3) Polityki Cookies, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 6. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Serwisu jest korzystanie przez Użytkownika
  1. ze stosownych urządzeń końcowych podłączonych do sieci internet, wyposażonych w adekwatne do tego celu oprogramowanie prawidło skonfigurowane dające możliwość przeglądania stron WWW. (Przeglądarki internetowe w szczególności: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera). Zalecane jest aby przeglądarki internetowe  użytkowane były w najnowszej wersji zapewnianej przez producenta. Ponadto przeglądarki powinny posiadać włączoną obsługę tzw. ciasteczek „cookies”,
  2. ze stosownych urządzeń wyposażonych w oprogramowanie i dostęp do aktywnej usługi pozwalającej na prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej email. 
 7. Powyższe wymagania uznać należy za minimalne techniczne wymagania pożądane do współpracy z systemem teleinformatycznym, jakim posługuje się ADO.

Polityka Cookies

 1. Pliki cookies –  to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika  (komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, smartfonie etc). W zależności od rodzaju plików cookies ich przetwarzanie wymaga uzyskania zgody Użytkownika bądź realizowane jest na zasadach prawem określonych bez takiej zgody. 
 2. Oświadczenie Użytkownika o wyrażeniu zgody, albo o braku wyrażenia zgody, albo o cofnięciu zgody na przetwarzanie plików cookies, w sytuacji w której przetwarzanie nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 173 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.) [dalej Ustawa PT] odbierane jest z wykorzystaniem tzw. „Okna dialogowego” przy zachowaniu w szczególności warunków określonych w art. 174 ust. 4 Ustawy PT 
 3. Rodzaje plików cookies, które  są wykorzystywane w ramach Serwisu:
  1. Niezbędne pliki cookie – są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe podstawowe funkcje i zabezpieczenia strony internetowej ich stosowanie, nie wymaga uzyskiwania zgody Użytkownika, zgodnie z art. 173 ust. 3  Ustawy PT.
 4. Rodzaje plików cookies, które mogą być wykorzystywane w ramach Serwisu:
  1. Funkcjonalne pliki cookies – pomagają wykonywać określone funkcje, takie jak udostępnianie treści witryny na platformach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
  2. Wydajnościowe pliki cookie – służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga w zapewnieniu odwiedzającym lepszego doświadczenia użytkownika.
  3. Analityczne pliki cookie – służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, współczynnik odrzuceń, źródło ruchu itp.
  4. Reklamowe pliki cookie – służą do dostarczania odwiedzającym odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Te pliki cookie śledzą odwiedzających w witrynach internetowych i zbierają informacje w celu wyświetlania dostosowanych reklam.
  5. Inne nieskategoryzowane pliki cookie – to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w kategorii.
 5. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies dokonując modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej, w tym usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu. 
 6. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje usługobiorca może znaleźć wykorzystując funkcję „Pomoc” w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową https://www.aboutcookies.org/ na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętać należy, że zablokowanie wszystkich cookie może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.